Bouwhistorisch onderzoek naar een voormalige visrokerij. Inventarisatie van (historische) onderdelen van zowel interieur als exterieur van dit gemeentelijk monument en vaststelling van de cultuurhistorische waarden hiervan. De waardestelling dient als uitgangspunt voor nieuwe planvorming voor het pand. Bijzonder zijn de afleesbaarheid van de functie van het pand in zowel exterieur als interieur. De rookhokken zijn nog aanwezig en verkeren voor een groot gedeelte nog in originele staat. Hierdoor geven deze inzicht in het ambachtelijke proces van haringroken zoals dat 100 jaar geleden rondom de Zuiderzee werd uitgevoerd.



Status

Afgerond.